Đáp án đề thi đại học năm 2008-2010 khối A B C D

Đáp án đề thi Khối A – Cao đẳng

Đề thi Toán Đáp án Toán
Đề thi Lý mã 241 Đáp án Lý mã 241
Đề thi Lý mã 310 Đáp án Lý mã 310
Đề thi Lý mã 428 Đáp án Lý mã 428
Đề thi Lý mã 534 Đáp án Lý mã 534
Đề thi Lý mã 652 Đáp án Lý mã 652
Đề thi Lý mã 906 Đáp án Lý mã 906
Đề thi Hoá mã 216 Đáp án Hoá mã 216
Đề thi Hoá mã 352 Đáp án Hoá mã 352
Đề thi Hoá mã 420 Đáp án Hoá mã 420
Đề thi Hoá mã 647 Đáp án Hoá mã 647
Đề thi Hoá mã 734 Đáp án Hoá mã 734
Đề thi Hoá mã 821 Đáp án Hoá mã 821

Đáp án đề thi Khối B – Cao đẳng

Đề thi Toán Đáp án Toán
Đề thi Sinh mã 106 Đáp án Sinh mã 106
Đề thi Sinh mã 315 Đáp án Sinh mã 315
Đề thi Sinh mã 524 Đáp án Sinh mã 524
Đề thi Sinh mã 609 Đáp án Sinh mã 609
Đề thi Sinh mã 712 Đáp án Sinh mã 712
Đề thi Sinh mã 943 Đáp án Sinh mã 943

Đáp án đề thi Khối C – Cao đẳng

Đề thi Văn Đáp án Văn
Đề thi Sử Đáp án Sử
Đề thi Địa Đáp án Địa

Đáp án đề thi Khối D – Cao đẳng

Đề thi Văn Đáp án Văn
Đề thi Trung mã 170 Đáp án Trung mã 170
Đề thi Trung mã 276 Đáp án Trung mã 276
Đề thi Trung mã 468 Đáp án Trung mã 468
Đề thi Trung mã 657 Đáp án Trung mã 657
Đề thi Trung mã 854 Đáp án Trung mã 854
Đề thi Trung mã 901 Đáp án Trung mã 901
Đề thi Toán Đáp án Toán
Đề thi Pháp mã 210 Đáp án Pháp mã 210
Đề thi Pháp mã 328 Đáp án Pháp mã 328
Đề thi Pháp mã 437 Đáp án Pháp mã 437
Đề thi Pháp mã 516 Đáp án Pháp mã 516
Đề thi Pháp mã 745 Đáp án Pháp mã 745
Đề thi Pháp mã 896 Đáp án Pháp mã 896
Đề thi Nga mã 132 Đáp án Nga mã 132
Đề thi Nga mã 316 Đáp án Nga mã 316
Đề thi Nga mã 473 Đáp án Nga mã 473
Đề thi Nga mã 528 Đáp án Nga mã 528
Đề thi Nga mã 605 Đáp án Nga mã 605
Đề thi Nga mã 845 Đáp án Nga mã 845
Đề thi Anh mã 293 Đáp án Anh mã 293
Đề thi Anh mã 378 Đáp án Anh mã 378
Đề thi Anh mã 406 Đáp án Anh mã 406
Đề thi Anh mã 529 Đáp án Anh mã 529
Đề thi Anh mã 794 Đáp án Anh mã 794
Đề thi Anh mã 981 Đáp án Anh mã 981

Đáp án đề thi Khối A

Đề thi Toán Đáp án Toán
Đề thi Lý mã 128 Đáp án Lý mã 128
Đề thi Lý mã 230 Đáp án Lý mã 230
Đề thi Lý mã 319 Đáp án Lý mã 319
Đề thi Lý mã 457 Đáp án Lý mã 457
Đề thi Lý mã 761 Đáp án Lý mã 761
Đề thi Lý mã 905 Đáp án Lý mã 905
Đề thi Hoá mã 263 Đáp án Hoá mã 263
Đề thi Hoá mã 329 Đáp án Hoá mã 329
Đề thi Hoá mã 518 Đáp án Hoá mã 518
Đề thi Hoá mã 605 Đáp án Hoá mã 605
Đề thi Hoá mã 794 Đáp án Hoá mã 794
Đề thi Hoá mã 931 Đáp án Hoá mã 931

Đáp án đề thi Khối B

Đề thi Sinh mã 253 Đáp án Sinh mã 253
Đề thi Sinh mã 379 Đáp án Sinh mã 379
Đề thi Sinh mã 461 Đáp án Sinh mã 461
Đề thi Sinh mã 502 Đáp án Sinh mã 502
Đề thi Sinh mã 742 Đáp án Sinh mã 742
Đề thi Sinh mã 980 Đáp án Sinh mã 980
Đề thi Hoá mã 195 Đáp án Hoá mã 195
Đề thi Hoá mã 268 Đáp án Hoá mã 268
Đề thi Hoá mã 371 Đáp án Hoá mã 371
Đề thi Hoá mã 402 Đáp án Hoá mã 402
Đề thi Hoá mã 659 Đáp án Hoá mã 659
Đề thi Hoá mã 836 Đáp án Hoá mã 836

Đáp án đề thi Khối C

Đề thi Văn Đáp án Văn
Đề thi Sử Đáp án Sử
Đề thi Địa Đáp án Địa

Đáp án đề thi Khối D

Đề thi Văn Đáp án Văn
Đề thi Trung mã 298 Đáp án Trung mã 298
Đề thi Trung mã 357 Đáp án Trung mã 357
Đề thi Trung mã 413 Đáp án Trung mã 413
Đề thi Trung mã 602 Đáp án Trung mã 602
Đề thi Trung mã 864 Đáp án Trung mã 864
Đề thi Trung mã 971 Đáp án Trung mã 971
Đề thi Toán Đáp án Toán
Đề thi Pháp mã 160 Đáp án Pháp mã 160
Đề thi Pháp mã 214 Đáp án Pháp mã 214
Đề thi Pháp mã 376 Đáp án Pháp mã 376
Đề thi Pháp mã 489 Đáp án Pháp mã 489
Đề thi Pháp mã 523 Đáp án Pháp mã 523
Đề thi Pháp mã 968 Đáp án Pháp mã 968
Đề thi Nhật mã 130 Đáp án Nhật mã 130
Đề thi Nhật mã 235 Đáp án Nhật mã 235
Đề thi Nhật mã 314 Đáp án Nhật mã 314
Đề thi Nhật mã 423 Đáp án Nhật mã 423
Đề thi Nhật mã 691 Đáp án Nhật mã 691
Đề thi Nhật mã 976 Đáp án Nhật mã 976
Đề thi Nga mã 246 Đáp án Nga mã 246
Đề thi Nga mã 317 Đáp án Nga mã 317
Đề thi Nga mã 405 Đáp án Nga mã 405
Đề thi Nga mã 563 Đáp án Nga mã 563
Đề thi Nga mã 618 Đáp án Nga mã 618
Đề thi Nga mã 754 Đáp án Nga mã 754
Đề thi Đức mã 248 Đáp án Đức mã 248
Đề thi Đức mã 312 Đáp án Đức mã 312
Đề thi Đức mã 417 Đáp án Đức mã 417
Đề thi Đức mã 653 Đáp án Đức mã 653
Đề thi Đức mã 720 Đáp án Đức mã 720
Đề thi Đức mã 936 Đáp án Đức mã 936
Đề thi Anh mã 105 Đáp án Anh mã 105
Đề thi Anh mã 342 Đáp án Anh mã 342
Đề thi Anh mã 589 Đáp án Anh mã 589
Đề thi Anh mã 613 Đáp án Anh mã 613
Đề thi Anh mã 846 Đáp án Anh mã 846
Đề thi Anh mã 978 Đáp án Anh mã 978

Xem thêm: dap an de thi dai hoc 2010 , diem thi dai hoc 2010 , de thi dh 2010 , dap an dh 2010 , diem chuan dai hoc 2010

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb